hotline: 0906 051 599
Danh mục sản phẩm

Dây Nhảy Quang

Đang có 14 sản phẩm

Dây nhảy Quang 5M OM4 SC-LC 40G/10G/8G/4G/1G
100.000₫
Dây nhảy Quang LC-LC 5M OM4  40G/10G/8G/4G/1G
100.000₫
Dây nhảy quang LC-LC Multi-mode 3m
42.000₫
Dây nhảy quang SC-SC Multi-mode 3m
42.000₫
Dây nhảy quang SC-LC Multi-mode 3m
42.000₫
Dây nhảy quang LC-LC Single-mode 5m
35.000₫
Dây nhảy quang - SC/SC Single-Mode Duplex 5M
35.000₫
Dây nhảy quang SC-LC Single mode 5M
35.000₫
Dây nhảy quang SC-LC Single mode 3M
28.000₫